מנויים יקרים, שימו לב:
אנו מבקשים מכם לבצע הרשמה מראש להשתתפות בחוגים, על ידי שימוש באפליקציה לתקופת הקורונה.

06:15, 07:00, 7:45 – התעמלות במים עמוקים עם גליה
07:30 –
פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
08:00 – Fitball עם קטיה – אולם אלון
08:15 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
09:00 – Fitball עם קטיה – אולם אלון
09:00 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
10:00 – פילאטיס עם קטיה – אולם אלון
16:00 – התעמלות במים עמוקים עם גליה
16:50 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
17:30 – עיצוב חיטוב עם אלה – אולם אלון
17:40 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
18:30 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
18:30 – עיצוב bosu עם אלה – אולם אלון
19:20 – פלדקנרייז עם חוה – אולם רימון
19:30 – כושר גופני עם אלה – אולם אלון
20:15 – עיצוב חיטוב עם אלה – אולם אלון
20:15 – TRX עם עומר – אולם תמר

07:10 – טיפוח יציבה עם מינה – אולם רימון
07:30 – יוגה עם שי – אולם תמר
08:00 – טיפוח יציבה עם מינה – אולם רימון
08:00 – עיצוב חיטוב עם אלה – אולם אלון
09:00 – יוגה עם שי – אולם אלון
09:45 – פילאטיס עם קטיה – אולם רימון
10:30 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
17:00 – יוגה עם ענת – אולם רימון
18:00 – יוגה עם ענת – אולם רימון
18:15 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
19:30 – פילאטיס עם קטיה – אולם רימון
19:30 – עיצוב דינמי עם לימור – אולם אלון
20:20 – זומבה עם לימור – אולם אלון

06:15, 07:00, 07:45 – התעמלות במים עמוקים עם גליה
07:00 –
מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
07:30 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
07:50 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
08:15 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
08:40 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
09:00 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
19:00 – Switching עם אלה – אולם אלון
20:15 – TRX עם עומר – אולם תמר

07:30 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
08:00 – יוגה עם ענת – אולם אלון
08:15 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
08:30 – התעמלות על כסאות עם מינה – אולם תמר
09:00 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
09:30 – התעמלות על כסאות עם מינה – אולם תמר
09:30 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
16:00 התעמלות במים עמוקים – עם גליה
17:00 – יוגה עם שי – אולם רימון
17:30 – fitball עם קטיה – אולם אלון
18:00 יוגה עם שי – אולם רימון
18:30 – עיצוב bosu עם אלה – אולם אלון
19:30 – כושר גופני עם אלה – אולם אלון
20:15 – עיצוב חיטוב לנשים עם אלה – אולם אלון

06:15, 07:00, 07:45 – התעמלות במים עמוקים עם גליה
07:15 –
מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
07:30 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
08:00 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
08:15 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
09:00 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
09:45 – פילאטיס עם קטיה – אולם רימון 
18:15 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
19:30 – פילאטיס עם קטיה – אולם רימון
20:15 – זומבה עם לימור – אולם אלון

07:15 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
07:30 – חיטוב עיצוב עם אלה – אולם אלון
08:00 – פלדנקרייז עם חוה – אולם רימון
08:30 – חיטוב עיצוב עם אלה – אולם אלון
08:50 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
09:00 –  TRX עם עומר – אולם תמר
09:40 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
14:00 – יוגה עם ענת/שי – אולם רימון
15:30 – יוגה עם ענת/שי – אולם רימון

09:00 – עיצוב חיטוב (נשים) עם אלה – אולם אלון
10:00 – עיצוב חיטוב (נשים) עם אלה – אולם אלון

07:30 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
08:30 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
09:30 – פילאטיס עם קטיה – אולם אלון
18:00 – עיצוב חיטוב עם אלה – אולם אלון
18:00 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
19:00 – כושר גופני עם אלה – אולם אלון
19:45 – TRX עם עומר – אולם תמר

07:15 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
08:00 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
09:30 – יוגה עם שי – אולם אלון
10:00 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם רימון
15:15 – כושר לילדים עם קטיה – חדר כושר
18:00 – יוגה עם ענת – אולם רימון
18:15 – עיצוב דינמי עם לימור – אולם אלון
19:00 – זומבה עם לימור – אולם אלון

08:00 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
09:00 – מחשבת גוף עם איריס – אולם רימון
18:30 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
19:00 – Switching עם אלה – אולם אלון
19:45 – TRX עם עומר – אולם תמר

07:15 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
08:00 – בונה עצם עם ליאורה – אולם אלון
08:45 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
09:00 – התעמלות על כסאות עם מינה – אולם אלון
09:45 – פלדנקרייז עם חווה – אולם רימון
10:00 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
18:00 – Fitball עם אלה – אולם אלון
18:00 – יוגה עם שי – אולם רימון
19:00 – עיצוב עם אלה – אולם אלון

07:30 – מחשבת הגוף עם איריס – אולם רימון
08:30 – מחשבת הגוף עם איריס – אולם רימון
15:15 – כושר לילדים עם קטיה – חדר כושר
17:00 – מחשבת הגוף עם  איריס – אולם רימון
18:00 – מחשבת הגוף עם  איריס – אולם רימון
18:00 – עיצוב דאנס עם ציפי – אולם אלון
19:00 – פילאטיס עם קטיה – אולם אלון
19:45 – TRX עם עומר – אולם תמר

07:30  – פלדנקרייז  עם חווה – אולם רימון
08:15  – פלדנקרייז  עם חווה – אולם רימון
07:30 – חיטוב עיצוב עם אלה – אולם אלון
08:30 – חיטוב עיצוב עם אלה – אולם אלון
09:30  – מחשבת הגוף עם איריס – אולם רימון
09:30 – TRX עם עומר – אולם תמר
10:30 – מחשבת גוף עם איריס –  אולם רימון
14:00 – יוגה – אולם אלון